Skip to main content

GIS day Liberec

21. a 22. 11. 2023

Ačkoliv mnohdy neviditelné, setkáváme se s nimi denně. Stačí otočit kohoutkem a spustit vodu, rozsvítit světlo, čekat na autobus na zastávce nebo si vyzvednout balíček doručený poštou.

Všechny tyto procesy jsou řízeny digitálními systémy, které analyzují geografická data a zajišťují hladký průběh.

Geografické informační systémy (GIS) jsou v dnešní době nepostradatelnými nástroji pro zpracování a analýzu geografických dat různého druhu. Jejich využití je rozšířeno jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, na vysokých i na základních a středních školách.

Může být až překvapivé, jak běžné a rozšířené GIS jsou, a kolik odborníků se i v Libereckém kraji jejich využívání věnuje.

Práce s GIS však vyžaduje chytrý přístup. Od sběru geografických dat až po vizualizace výsledků analýz a návrhů řešení v mapách.

Musíme klást správné a chytré otázky, které mají geografický kontext. Měli bychom se ptát, kde se něco stalo a co se děje, a také proč se to děje právě na tom místě.

Už 20 let

První mezinárodní akce GIS day se konala v listopadu 1999. V Liberci na Technické univerzitě jsme si poprvé připomínali význam GIS pro geografii a praxi v listopadu 2000. 

GIS day News

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je tradiční součástí akce Dny GIS Liberec. Podívejte se na vyhlášení pravidel té letošní.


Co?

Výukový program formou přehlídky aplikací GIS, webových map a geografie prezentovaných odborníky z několika libereckých institucí.

Kdy?

Úterý 21. listopadu a středa 22. listopadu 2023. 

Časové bloky pro školy dle rozpisu.

Pro koho?

Určeno pro žáky a žákyně základních a středních škol. Pouze pro předem přihlášené skupiny.

Kde?

Budova G Technické univerzity v Liberci, Univerzitní nám.

Za kolik?

Zdarma.

Program

Program Dnů GIS připravilo pět partnerů: Technická univerzita v Liberci (FP KGD), Krajský úřad Libereckého kraje, Magistrát města Liberce, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Armáda ČR - Geografická služba AČR.


Koho potkáte na Dnech GIS Liberec?

Krajský úřad Libereckého kraje

Místo, kde rozvíjíme náš kraj

Cílem krajského úřadu v Libereckém kraji je zajistit hladký chod a trvalý rozvoj ve všech oblastech, které ovlivňují kvalitu života obyvatel na celém území kraje. S využitím geografických informačních systémů (GIS) máme možnost aktivně podporovat a usnadňovat procesy rozhodování v oblastech, jako je územní plánování, ochrana životního prostředí, zlepšování dopravní infrastruktury, udržitelný rozvoj krajiny a efektivní správa finančních prostředků prostřednictvím dotačního managementu. Kromě toho se GIS stává klíčovým prvkem v předvídání a řešení různých krizových situací, což zahrnuje plánování a koordinaci akcí během povodní a dalších mimořádných událostí, které mohou ohrozit občany a majetek kraje.

Magistrát města Liberec

Stará radnice, ale plná GISů

Oddělení územně analytických podkladů (ÚAP) a GIS na magistrátu města Liberec pomáhá práci radnice tím, že připravuje data a mapy. Naše činnosti zahrnují GIS analýzy, zpracování aktuálních leteckých a družicových snímků z dronů pro aktualizaci územního plánu města a účast na tvorbě Městského Informačního Systému (MIS) pro město Liberec. Tyto systémy jsou klíčové pro územní plánování, strategické a rozvojové dokumenty, a mapové operace města. Kromě toho se staráme o pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) včetně terénních průzkumů pro obce v rámci správního obvodu ORP Liberec. S moderními technologiemi, jako jsou drony, GPS a letecké/družicové snímky, se snažíme zajišťovat kvalitní a aktuální geografická data pro efektivní správu a rozvoj města.

HZS Libereckého kraje

Hasič bez mapy je jak vodník bez vody

Geografický informační systém (GIS) u Hasičského záchranného sboru České republiky představuje mnohem více než jen statickou mapu v operačním středisku. Je to rozsáhlá geografická databáze, kterou využívají hasiči i další složky Integrovaného záchranného systému. Tato databáze je dostupná i pro běžné občany prostřednictvím webové aplikace.

Hasiči využívají GIS nejen při příjmu tísňových volání a v operačním středisku, ale také při krizovém plánování, taktických cvičeních a při zjišťování příčin požárů a dalších krizových situací. Pracovníci v oblasti GIS mají za úkol udržovat data co nejaktuálnější, sbírat nová data a připravovat a tisknout potřebné mapy. Tím přispívají k efektivnímu řízení a koordinaci záchranných operací a zvyšují bezpečnost občanů.

Technická univerzita v Liberci

Na liberecké univerzitě jsou geografické informační systémy a dálkový průzkum Země využívány dvěma hlavními směry: výukou a vědou.

V oblasti výuky se specializujeme na přípravu budoucích učitelů geografie, kteří budou žákům ve školách představovat moderní geografii, v níž jsou GIS nezbytným nástrojem. Naší vizí je propojit teorii s praxí a poskytnout našim studentům dovednosti, které potřebují pro efektivní výuku.

Druhým směrem je věda a výzkum, ve kterém GIS hraje klíčovou roli. Spolupracujeme s odborníky z různých oborů, jako jsou urbanisté, ekonomové, epidemiologové, ekologové a další, na různých projektech. GIS nám umožňuje provádět analýzy a vizualizace dat, které nám pomáhají lépe porozumět složitým geografickým jevům a událostem.

Jedním z vrcholů naší práce je tvorba map a atlasů. Tím dokazujeme, že nejsme pouze teoretici, ale i praktičtí odborníci, kteří rozumí oboru. V minulosti jsme vytvářeli mapy pro různé projekty, včetně mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm a mapy Direction

Armáda České republiky

Geografická služba AČR

Geografická služba AČR zabezpečuje ozbrojené síly a ve vymezeném rozsahu i další uživatele odbornými službami geografického zabezpečení a geografickými produkty. K tomuto využívá mimo jiné geografické informační systémy (GIS).

Geografické zabezpečení patří mezi vybrané druhy zabezpečení ozbrojených sil a poskytuje souhrn opatření vojenskogeografického charakteru, která jsou nezbytná pro zajištění obrany státu v souvisejících oblastech. Cílem je zabezpečení koncového uživatele požadovanými produkty geografického charakteru a odbornými službami nezbytnými pro studium a hodnocení terénu při přijímání rozhodnutí, plánování a vedení operací. Dále při organizaci součinnosti a pro zajištění funkčnosti a efektivního využití systémů velení a řízení, bojové techniky a zbraňových systémů. V rámci geografického zabezpečení probíhá trvalý sběr geografických informací z území ČR i zahraničí, tvorba a správa geografických produktů a služeb včetně tvorby a správy geografických informačních systémů.


Výtvarná soutěž

Do Liberce se opět vrací oblíbená akce pořádaná v rámci celosvětového dne GIS - Dny GIS Liberec. A již tradičně bude její součástí i výtvarná soutěž, letos na téma "Svět tak trochu naruby".

Dny GIS Liberec 2023 se budou konat ve dnech 21.-22. listopadu 2023 v prostorách Technické univerzity v Liberci.

Samotné akci předchází výtvarná soutěž, do které se mohou zapojit jednotlivci či dvou až tříčlenné týmy žáků základních a středních škol. Úkolem soutěžících je vytvořit netradiční výtvarné dílo, jehož součástí musí být mapa, a toto dílo by mělo co nejlépe vystihovat téma soutěže související s klimatickou změnou.

Bližší informace o soutěži naleznete v přiložených souborech. Vyhlášení výherců pak proběhne v listopadu v rámci akce Dny GIS Liberec 2023.

Kde nás najdete? Jak se na místo konání Dnů GIS dostat?

Budova G univerzitního kampusu

3. patro

Dny GIS se odehrávají v prostorách moderní univerzitní budovy G, která je součástí univerzitního kampusu v blízkosti ulice Husova.

  • Přesná adresa: Univerzitní nám. 1410, 461 17 Liberec (Mapy Google)

  • Doprava MHD: kampus a budova G jsou nejlépe dostupné autobusy MHD č. 15 a 19 (ze zastávky na místo konání 3 minuty). Pro další informace doporučujeme např. Mapy.cz.

  • Doplňující možností MHD je tramvaj č. 2 a 3, zastávka Botanická zahrada, pěšky (trasa) na místo akce 10 minut (tramvaj od vlakového nádraží a centrální MHD stanice Fügnerova směr Lidové sady - Zoo), více viz Mapy.cz.


Ve spolupráci s městy Liberec a Jablonec (mapy Direction) a festivalem Anifilm vznikly speciální mapy města pro turisty a návštěvníky. Bez geografických informačních systémů by to ale nešlo. Mapy si můžete stáhnout zdarma z webových stránek Katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky

Na začátek